Kategorie
Fantastyka Historyczne Recenzje

„Święci z Qumran” – S. Dąbek

Powieść Święci z Qumran z nurtu fantastyki biblijnej znakomicie przybliża laikowi czasy narodzin chrześcijaństwa, przy czym jest oparta na naprawdę solidnych źródłach. Tajemnicze zwoje wspólnoty z Qumran, które do dziś budzą emocje biblistów, stanowią kanwę opowieści o naukach młodego Jezusa w tej osadzie.